कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ्ग समुद्घाटन कार्यक्रम

कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ्ग

महिला दलित तथा पिछडिएको वर्ग कार्यक्रम तस्विर

कृषि ज्ञान केन्द्र, ताप्लेजुङ्गको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ |

संघिय नेपालको वर्तमान राजनैतिक संरचनामा तीन तहको सरकार (सघं, प्रदेश र स्थानिय तह) कार्यान्यवनमा रहेका छन । यी तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन ।तीन वटै सरकारका आ-आफ्नै कृषि विकासका योजना र कार्यक्रम रहेका छन । >> See More >>


सूचना

बिषय फाईल अन्तिम म्याद
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना_मागमा आधारित कार्यक्रम 2081-01-18
युवा लक्षति कार्यक्रय_सम्झौता गर्न आऊने सूचना 2080-11-02
प्रस्ताव छनोट तथा समझौता गर्न आउने सम्बनधी सूचना(२०८०-१०-१८) 2080-10-21
प्रस्ताव आशयको सूचना_मकै उत्पादक्तव प्रवर्द्धन कार्यक्रम 2080-10-11
प्रस्ताव छनोट तथा समझौता गर्न आउने सम्बनधी सूचना(२०८०-१०-०५) 2080-10-08
चालु आ.व 2080/81 को प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। 2080-10-02

प्रकाशनहरु

सार्वजिनक खर्चको मापदण्ड र मितव्यियता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९- कोशी प्रदेश
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७९
सुन्तलाजात फलफुलमा लाग्ने औसा कीरा
सुन्तलाजात फलफूलमा लाग्ने सिट्रस ग्रिनिङ रोग
बोर्डो मिक्सचर, पेष्ट र पेन्ट बनाउने तरिका र प्रयोग बिधि
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रस्तावना ढाचा आ.व २०८०/८१
अनुसुची -७ ब्लक विकास कार्यक्रम
सार्वजिनक खर्चको मापदण्ड र मितव्यियता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९- कोशी प्रदेश
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७९
अनुदानमा मल व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७७
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान (पहिलो संशोधन समेत) नियमावली, २०७८
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, २०७८
कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्य विवरण(TOR)
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रस्तावना ढाचा आ.व २०८०/८१
अनुसुची -७ ब्लक विकास कार्यक्रम
अनुसूची-६ ब्लक विकास कार्यक्रम
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्दन कार्यक्रम अन्तर्गतको नमुना प्रदर्शन कार्यक्रमको प्रस्तावना तयार गर्ने ढाँचा
सुन्तलाजात फलफुलमा लाग्ने औसा कीरा
सुन्तलाजात फलफूलमा लाग्ने सिट्रस ग्रिनिङ रोग
बोर्डो मिक्सचर, पेष्ट र पेन्ट बनाउने तरिका र प्रयोग बिधि
प्रादेशिक कृषि डायरी २०७७